سوخت و ساز

There are 2 articles under this tag
کاهش وزن

۶ اشتباه منجر به افت متابولیسم و راه حل آنها

آوریل 28, 2019

رژیم درمانی
تغذیه ، رژیم درمانی و کمک لاغری

آیا میزان سوخت و ساز بدن در چاقی یا لاغری موثر است؟

سوخت و ساز یا متابولیسم ، واژه ای که بسیاری چاقی یا لاغری خود را به گردن آن می اندازند. اما سوخت و ساز چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده ؟ محدوده مجاز آن چقدر است؟ و سوخت و ساز شما چقدر است ؟ همگی موضوع بحث این مقاله در است. با استفاده از محاسبه گر سوخت و ساز خود را بسته به قد ، سن ، جنس، تحرک و وزن حساب کنید
! Instagram