خیابان مطهری، روبروی بیمارستان جم،  شماره تماس : 86073700

! Instagram